Общи условия

Правила и Условия за ползването на нашите услуги.

ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в mJOBS.bg

Следните условия за ползване (тези „Условия за ползване“), регулират достъпа ви и използването на уебсайта на mJOBS, включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предлагани на или чрез www.mjobs.bg („сайтът“ или "ние").

Моля, прочетете внимателно Общите условия, преди да започнете да използвате сайта. С използването на Сайта, отваряне на акаунт или чрез щракване за приемане или съгласие с Общите условия, когато тази опция ви е предоставена, вие приемате и се съгласявате от името на себе си или от името на вашия работодател или друго лице (ако приложимо), да бъдете обвързани и да спазват настоящите Условия за ползване, Условия за плащане, и нашата Политика за поверителност, всички от които са включени тук чрез препратки. Ако не искате да се съгласите с настоящите Условия за ползване или Политика за поверителност, не трябва да влизате или да използвате Сайта. За по-подробни правила относно дейността и използването на Сайта, моля, отворете посочените статии тук.

Този сайт се предлага и е достъпен за потребители, навършили 13 години. Ако сте под 13 години, не можете да използвате този сайт или услугите на mJOBS. Използвайки този сайт, вие заявявате и гарантирате, че сте навършили пълнолетие, за да можете да оформите обвързващ договор и да отговаряте на всички горепосочени изисквания за допустимост. Ако не отговаряте на всички тези изисквания, не трябва да влизате или да използвате Сайта.

Нашият екип за поддръжка на клиенти е на разположение от 9:00 до 18:00 часа всеки работен ден. Ако имате някакви въпроси относно сайта или Условията за ползване. Свързването с нашия екип за поддръжка на клиенти може да се извърши чрез подаване на заявка ТУК.

Оригиналният език на тези Условия за ползване, както и на всички други текстове в Сайта, е български.

ОСНОВНИ ТЕРМИНИ

Купувачите са потребители, които купуват услуги в mJOBS.bg

Персонализираните оферти са изключителни предложения, които продавачът може да създаде в отговор на специфичните изисквания на купувача.

Персонализираните поръчки са заявки, направени от купувача за получаване на персонализирана оферта от продавач.

Допълнителни услуги са допълнения към основната услуга за допълнителна цена, определена от продавача.

Ценови пакети позволяват на продавачите да предлагат услуги в различни формати и цени. Пакетите могат да включват надстройки, което позволява на продавачите да определят и надграждат цената на услугата си като започнат от минималните 5 лв.

Страницата на предложението е мястото, където продавачът може да опише услугата, която предлага и условията си, а купувачът може да закупи услугата като направи поръчка.

Предложения/Услуги са услуги, предлагани от mJOBS.bg

Страницата за поръчки е мястото, където купувачите и продавачите комуникират помежду си във връзка с поръчана услуга.

Поръчките са официалното споразумение между Купувач и Продавач след извършване на покупка от страницата на предложението на Продавача.

Продавачите са потребители, които продават, предлагат и извършват услугите си в mJOBS.bg

ОБЩ ПРЕГЛЕД (ОСНОВНИ ТЕРМИНИ, НАКРАТКО)

Само регистрирани потребители могат да купуват и продават в mJOBS.bg. Регистрацията е безплатна.


Предложения/услуги може да се предлагат на базова начална цена от 5лв. Някои услуги се предлагат на базова цена над 5 лева, определена от продавача.

Купувачите плащат на mJOBS предварително, за да създадат поръчка (вж. Условия за плащане).

Поръчките се закупуват чрез бутона за поръчка, който се намира на страницата на предложението на продавача или чрез персонализирана оферта.

За такси и плащания, моля прочетете Условията за плащане

Продавачите трябва да изпълняват своите поръчки и не могат да отменят поръчките редовно или без причина. Анулирането на поръчки ще повлияе на репутацията и статуса на продавачите.

Продавачите получават статуси на акаунта си (Нива) въз основа на тяхната ефективност и репутация. По-високите нива предоставят на собствениците си предимства, включително намаляване на комисионната такса за обслужване.

Потребителите не могат да предлагат или приемат плащания, използвайки друг метод, различен от подаването на поръчка чрез mJOBS.

При закупуване на услуга, купувачите получават всички права за доставената творба, освен ако продавачът не посочи друго на тяхната страница на предложението. Забележка: някои услуги начисляват допълнителни плащания (чрез Допълнителни услуги) за лиценз за търговска употреба.

mJOBS.bg си запазва правото да използва всички публикувани произведения за маркетингови и промоционални цели на mJOBS.

Ние се грижим за вашата поверителност. Можете да прочетете нашата Политика за поверителност тук. Политиката за поверителност е част от настоящите Общи условия и е включена тук чрез препратка.

Потребителите се задължават да спазват "Стандартите на общността", които представляват набор от правила за поведение и насоки, приложими за общността и пазара на mJOBS в допълнение към тези Общи условия, актуализирани от време на време.

ПРОДАВАЧИ

Основна информация

Продавачите създават предложения в mJOBS, за да позволят на купувачите да закупят техните услуги.

Продавачите могат също да предлагат персонализирани оферти на купувачите в допълнение към своите услуги.

Всяка услуга, която продадете и завършите успешно, зарежда вашата mJOBS сметка с нетни приходи от 85% от сумата на покупката.

mJOBS превежда сумата на продавачите, след като поръчката бъде изпълнена. Вижте нашия раздел „Поръчки“ по-долу за дефиниция на изпълнена поръчка.

За повече информация относно получаването на плащания и такси, вижте Условията за плащане.

Продавачите не могат да популяризират своите услуги или каквото и да е съдържание на mJOBS чрез платформата Google Ads.

Оценката на продавача се изчислява въз основа на отзивите за извършени поръчки, публикувани от купувачите. Високите оценки позволяват на Продавачите да получат по-високо ниво на Продавач (вижте Нива по-долу). В някои случаи изключително ниските оценки могат да доведат до спиране на акаунта на Продавача.

От съображения за сигурност mJOBS може временно да деактивира възможността на Продавача да изтегля приходи, за да предотврати измама или незаконна дейност. Това може да се дължи на проблеми със сигурността, неправилно поведение, докладвано от други потребители, или свързване на множество акаунти в mJOBS с един доставчик на теглене.

Не можете да предлагате на Купувачите да плащат или да извършват плащания по друг начин, различен от сайта на mJOBS. В случай, че сте били помолени да използвате алтернативен метод на плащане, моля, незабавно го докладвайте на клиентската поддръжка тук.

- Услуги

Продавачите имат право да публикуват неограничено количество активни предложения независимо от нивото, което са.

Предложенията/услугите, създадени в mJOBS, са генерирано от потребителите съдържание.

Предложения и/или потребители могат да бъдат премахнати от mJOBS, ако са установени нарушения на настоящите Общи условия, които могат да включват (но не само) следните нарушения и/или материали:

 • Незаконни или измамни услуги
 • Нарушаване на авторските права, нарушаване на търговска марка и нарушаване на условията за ползване на услуги на трета страна, докладвани чрез нашата Политика за искове за интелектуална собственост, намерена тук.
 • Услуги за възрастни, порнографски, неподходящи/нецензурни материали
 • Умишлени копия на услуги
 • Спам, глупости или насилствени или измамни услуги
 • Услуги, заблуждаващи купувачите или други
 • Препродажба на регулирани стоки
 • Услуги, които са с време на доставка повече от 30 дни
 • Изключително нискокачествени услуги

 • Популяризиране на mJOBS и/или mJOBS услуги чрез дейности, които са забранени от каквито и да е закони, разпоредби и/или условия на трети страни, както и чрез всякаква маркетингова дейност, която влияе негативно на нашите взаимоотношения с нашите потребители или партньори.

 • Услуги, които са премахнати за нарушения, споменати по-горе, могат да доведат до спиране на акаунта на Продавача.
 • Услугите, които са премахнати заради нарушения, не могат да бъдат възстановени или редактирани.
 • Услугите могат да включват предварително одобрени URL адреси на уебсайтове, съдържащи се в полето за описание и изисквания на услугата. Услуги, съдържащи уебсайтове, популяризиращи съдържание, което нарушава Общите условия на mJOBS.bg, ще бъдат премахнати.
 • От услугите се изисква да имат подходящо главно изображение, свързано с предлаганата услуга. Опция за качване на няколко допълнителни изображения са достъпни за всички продавачи.
 • Продавачите трябва да предоставят същото качество на услугата, както е показано на техните главни изображения.
 • Повтарящите се доставки, които не съответстват на качеството, показано на главните изображения, могат да доведат до загуба на акаунта на Продавача от неговия статут или трайно деактивиране.
 • Услугите могат да съдържат одобрено видео, качено чрез инструментите за управление на услугите, налични на mJOBS.
 • Изявленията на страницата на услугата, които подкопават или заобикалят тези Общи условия, са забранени.

- Допълнителни услуги (Екстри)

Допълнителни услуги, се предлагат като допълнение на услугата на продавача за допълнителна цена, определена от него.

Допълнителните услуги могат да бъдат премахнати, ако се установят нарушения на нашите Общи условия. За конкретни условия, моля, вижте раздела на услугите по-горе, за да видите списък на услугите, които нарушават нашите Общи условия.

Услугите, предлагани чрез допълнителни услуги, трябва да бъдат свързани с основната услуга и част от резултатите от Поръчката.

Допълнителните услуги могат да обхващат различни категории услуги, които са компоненти на по-високо качество на предоставяната услуга.

Продавачите имат опцията да удължат продължителността на поръчката за всяка допълнителна услуга, която се добавя към поръчката. Това е за покриване на времето, необходимо за завършване на допълнителната услуга.

- Нива

mJOBS цели всичко да помогне на продавачите да използват уменията си. Ние се стремим да предоставим на най-ефективните продавачи полезни инструменти за разрастване на бизнеса им. Продавачите, които инвестират в самореклама, могат да постигнат по-голямо удовлетворение на клиентите. И ако доставят навреме и поддържат високо качество и рейтинги, mJOBS може да ги възнагради с по-високо ниво.
Продавачите в mJOBS могат да получат ниво на акаунта си въз основа на тяхната активност, производителност и репутация.

Напредъкът в нивата се актуализира периодично от автоматизирана система.

Текущите нива, които продавачът може да постигне, са: Нов, Ниво 1, Ниво 2 и Топ продавач.

Разширените нива предоставят на собствениците си допълнителни предимства, например по-ниска такса за обслужване.

- Персонализирана оферта

Продавачите могат също да изпращат персонализирани оферти, отговарящи на специфични изисквания на купувача.

Персонализираните оферти се определят от Продавача с точното описание на услугата, цената и времето, очаквано за предоставяне на услугата.

Потребителските оферти се изпращат от страницата за разговор.

Услугите, предоставяни чрез персонализирани оферти, не могат да нарушават Общите условия на mJOBS.

- Споделяне

Споделянето е функция, която позволява на продавачите да споделят своите или чужди предложения/услуги извън mJOBS.

Услугите, предлагани чрез споделянето, трябва да отговарят на нашите Общи условия.

Потребителите, които имат достъп и купуват споделена услуга, и които все още не са членове на mJOBS, ще трябва да се регистрират във mJOBS, за да създадат поръчка.

Комуникацията за обработка на поръчките трябва да се извършва на mJOBS, чрез Страницата за поръчки.

Потребителите, които се ангажират и комуникират извън mJOBS, няма да бъдат защитени от нашите Общи условия.

- Доставка на физически продукти

Някои от услугите на mJOBS може да се предоставят физически (изкуства и занаяти, ръчно направени предмети и др.). За тези видове услуги продавачите могат да решат да добавят такси за доставка. Продавачите могат да добавят такси за местна доставка (в рамките на същата държава) и за международна доставка (навсякъде другаде).

Услугите, които включват разходите за доставка, трябва да имат физически резултати, изпратени до купувачите.

Разходите за доставка, добавени към услуга, се отнасят само до разходите, които продавачите изискват да изпратят физически артикули до купувачите.

Важно: Купувачите, които купуват услуги, които изискват физическа доставка, ще бъдат помолени да предоставят адрес за доставка.

Продавачите носят отговорност за всички договорености за доставка, след като Купувачът предостави адреса за доставка.

mJOBS не обработва и не гарантира доставка, проследяване, качество и състояние на артикулите или тяхната доставка и не носи отговорност за каквито и да е щети или други проблеми, произтичащи от изпращането.

КУПУВАЧИ

Не можете да предлагате директни плащания на Продавачите, използвайки платежни системи извън платформата mJOBS.

mJOBS си запазва правото да използва всички публично публикувани произведения за маркетингови и промоционални цели на mJOBS.

Купувачите могат да поискат конкретна услуга от функцията Публикуване на заявка. Услугите, заявени в mJOBS, трябва да бъдат разрешени услуги за mJOBS. Моля, вижте секция "Услуги" за указания относно одобрените услуги. Потребителите трябва да се въздържат от използването на функцията Публикуване на заявка за каквито и да било цели, различни от търсенето на услуги на mJOBS.

- Купуване

Моля, обърнете се към Условията за плащане за извършване на плащания, чрез платформата mJOBS и за да научите за таксите.

В допълнение, купувачите могат да поискат персонализирана поръчка, която отговаря на специфичните изисквания на купувача, и да получат персонализирана оферта от продавачите, чрез сайта или чрез споделена услуга.

Не можете да предлагате на Продавачите да плащат или да извършват плащания по друг начин, различен от сайта на mJOBS.bg. В случай, че сте били помолени да използвате алтернативен метод на плащане, моля, незабавно го докладвайте на клиентската поддръжка тук.

ПОРЪЧКИ

След като плащането бъде потвърдено, вашата поръчка ще бъде създадена и ще получи уникален номер.

Продавачите трябва да доставят завършени файлове и/или доказателство за работа, като използват бутона "Доставка на работа" (намира се на страницата за поръчка) в съответствие с услугата, която е закупена.

Бутонът „Доставка на работа“ не може да бъде злоупотребяван от продавачите, за да заобиколи указанията за поръчка, описани в настоящите Общи условия. Използването на бутона „Доставка на работа“, когато поръчката не е изпълнена, може да доведе до анулиране на тази поръчка след преглед, да повлияе на рейтинга на продавача и да доведе до предупреждение към продавача.

Поръчка е маркирана като завършена, след като е доставена и след това е приета от купувача.

Поръчката автоматично ще бъде маркирана като завършена, ако не бъде приета и не е подадена заявка за модификация в рамките на 3 дни след доставка.

Ние насърчаваме нашите купувачи и продавачи да се опитват да разрешават сами конфликти помежду си. Ако по някаква причина това се провали или ако срещнат неразрешено използване на Сайта, потребителите могат да се свържат с отдела за поддръжка на клиенти на mJOBS за съдействие тук.

За повече информация относно спорове, анулиране на поръчки и възстановяване на суми, моля вижте Условията за плащане.

- Обработка на поръчки

Когато купувач поръча услуга, продавачът се уведомява по имейл, както и с известия на сайта, докато е влязъл в акаунта си.

От продавачите се изисква да спазват времето за доставка, което са посочили при създаването на своите предложения/услуги. Неспазването на това ще позволи на Купувача да анулира поръчката, след това да даде лоша оценка и мнение. Това ще навреди на статуса и рейтинга на продавача.

Продавачите трябва да изпратят завършени файлове и/или доказателство за работа, като използват бутона „Доставка на работа“ (намира се на страницата „Поръчка“), за да маркират поръчката като доставена.

Потребителите са отговорни за сканирането на всички прехвърлени файлове за вируси и злонамерен софтуер. mJOBS няма да носи отговорност за каквито и да е щети, които биха могли да възникнат в резултат на използването на сайта, използването на съдържанието или прехвърлените файлове.

Купувачите могат да използват функцията „Заявка за ревизии“, намираща се на страницата на поръчката, докато поръчката е маркирана като "Доставена", ако доставените материали не съответстват на описанието на продавача на тяхната страница на услугата или не отговарят на изискванията, изпратени до продавача в началото на процеса на поръчка.

- Отзиви/Мнения

Отзивите, предоставяни от купувачите при завършване на поръчка, са съществена част от рейтинговата система на mJOBS. Отзивите показват цялостния опит на Купувача с Продавачите и тяхното обслужване. Купувачите се насърчават да съобщават на Продавача всякакви притеснения, възникнали по време на тяхната активна поръчка по отношение на услугата, предоставяна от Продавача.

Оставянето на отзивите на купувача е основна привилегия на купувача. Отзивите няма да бъдат премахнати, освен ако не са налице явни нарушения на нашите Общи условия.

За да се предотврати злоупотреба с нашата система за обратна връзка, всички мнения и отзиви трябва да идват от законни продажби, извършени изключително чрез платформата mJOBS от потребители в нашата общност. Покупките, уредени с цел изкуствено подобряване на рейтинга на продавача или злоупотреба с платформата mJOBS с покупки от допълнителни акаунти, ще доведат до постоянно спиране и блокиране на всички свързани акаунти.

Мненията и отзивите, дадени от купувачите, се показват публично на страницата на предложнието/услугата на продавача.

Забранено е спирането или задържането на доставката на услуги, файлове или информация, необходима за завършване на услугата с намерението да се получат благоприятни отзиви или допълнителни услуги.

Отговаряне и публикуване на рецензия: След като работата бъде доставена, Купувачът има три дни да отговори. Ако не бъде предоставен отговор в рамките на периода за отговор, Поръчката ще се счита за завършена.


Продавачите не могат да поискат премахването на отзиви от своите купувачи, чрез взаимно анулиране.

- Спорове и анулиране

Ние насърчаваме нашите купувачи и продавачи да се опитват да разрешават конфликти помежду си. Ако по някаква причина това се провали или ако срещнете неразрешено използване на Сайта, потребителите могат да се свържат с отдела за поддръжка на клиенти на mJOBS за съдействие тук. За повече информация относно спорове, анулиране на поръчки и възстановяване на суми, моля вижте Условията за плащане.

ПОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

mJOBS дава възможност на хората от цяла България да създават, споделят, продават и купуват почти всяка услуга, от която се нуждаят, на несравнима цена. Услугите, предлагани в mJOBS отразяват разнообразието на разрастващата се икономика на дистанционните и дигитални услуги. Членовете на общността на mJOBS общуват и се ангажират чрез поръчки, социални медии и на форумите на общността на mJOBS.

mJOBS поддържа приятелска, общностна и професионална среда. Потребителите трябва да се придържат към този дух, докато участват във всяка дейност или разширения на mJOBS. Този раздел е свързан с очакваното поведение, което потребителите трябва да спазват, докато си взаимодействат помежду си на mJOBS.

За да подадете сигнал за нарушение на нашите Общи условия и / или нашите Общностни стандарти, неправомерно поведение на потребителя или запитвания относно вашия акаунт, моля, свържете се с нашия екип за поддръжка на клиенти тук.

- Основни правила

За да защитим поверителността на потребителите, самоличността на потребителите се пази анонимна. Искането или предоставянето на имейл адреси, потребителски имена на Skype/Facebook, телефонни номера или всякакви други лични данни за контакт за комуникация извън mJOBS с цел заобикаляне или злоупотреба със системата за съобщения mJOBS или платформата mJOBS не е разрешено.

Всеки необходим обмен на лична информация, необходим за продължаване на услугата, може да бъде обменен в Страницата за поръчки.

mJOBS не предоставя никаква гаранция за нивото на услугата, предлагана на купувачите. Можете да използвате инструментите за разрешаване на спорове, предоставени ви на страницата за поръчки.

mJOBS не осигурява защита за потребители, които взаимодействат извън платформата mJOBS.

Цялата обмяна на информация и файлове трябва да се извършва изключително и само на платформата на mJOBS.

Груби, обидни, неправилни езици или насилствени съобщения няма да бъдат толерирани и могат да доведат до предупреждение за/или спиране/премахване на акаунта ви.

mJOBS е отворен за всички. Дискриминацията срещу член на общността въз основа на пол, раса, възраст, религиозна принадлежност, сексуални предпочитания или по друг начин не е приемлива и може да доведе до спиране/премахване на вашия акаунт.

- Поръчки

Потребителите с намерение да оклеветят конкуриращите се продавачи, като поръчат от конкурентни услуги, ще им бъдат премахнати техните отзиви или ще бъдат предприети допълнителни действия, свързани със състоянието на акаунта, определени от прегледа от нашия екип.

Потребителите трябва да се въздържат от спам или да искат предишните им купувачи или продавачи да премахват/модифицират отзивите си или да анулират поръчки, които не са в съответствие с политиките за анулиране на поръчки или обратна връзка.

- Услуги

Потребителите могат да докладват на екипа за поддръжка на клиенти, за услуги, които може да са в нарушение на Общите условия на mJOBS въз основа на репликираното сходство на докладваната услуга с вече съществуващи услуги (копирани услуги).

Продавачите гарантират, че всяко съдържание, включено в техните предложения/услуги, е оригинално произведение, замислено от тях, и не нарушава правата на трети страни, включително, без ограничение, авторски права, търговски марки или марки за услуги. В случай, че определени музикални или стокови носители са включени в рамките на услугата, продавачите заявяват и гарантират, че притежават валиден лиценз за използване на такава музика и/или кадри и да ги включат в описанието на предложението/услугата.

mJOBS ще отговори на ясни и пълни известия за предполагаемо нарушение на авторски права или търговска марка. Нашите процедури за искове за интелектуална собственост могат да бъдат прегледани тук.

- Докладване на нарушения

Ако попаднете на някакво съдържание, което може да нарушава нашите Общи условия, трябва да ни го докладвате чрез подходящите канали, създадени за справяне с тези проблеми, както е посочено в нашите Общи условия. Всички случаи се разглеждат от нашия екип. За да се защити неприкосновеността на личния живот, резултатите от разследването не се споделят. Можете да прегледате нашата Политика за поверителност за повече информация.

- Нарушения

Потребителите могат да получат предупреждение, в случай че се се установят нарушения на нашите Общи условия или всяко неправомерно поведение на потребителя, докладвано на нашия екип. Предупреждение ще бъде изпратено на имейл адреса на потребителя. Предупрежденията не ограничават активността на акаунта, но могат да доведат до това, че акаунтът ви може стане трайно блокиран/деактивиран въз основа на тежестта на нарушението.

НЕ РАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Услуги за възрастни и порнография - mJOBS не позволява обмен на ориентирани към възрастни или порнографски материали и услуги.

Неподходящо поведение и език - Комуникацията в mJOBS трябва да бъде приятелска, конструктивна и професионална. mJOBS осъжда тормоза и речта на омразата към другите. Позволяваме на потребителите носител, на който се обменят съобщения между отделни лица, система за оценяване на поръчки и да се ангажират на по-големи платформи, също така и страниците в социалните медии.

Фишинг и спам - Сигурността на членовете е основен приоритет. Всякакви опити за публикуване или изпращане на злонамерено съдържание с намерение да компрометират акаунта на друг член или компютърната среда са строго забранени. Моля, спазвайте поверителността на нашите членове, като не се свързвате с тях с оферти, въпроси, предложения или нещо, което не е пряко свързано с техните услуги или поръчки.

Поверителност и самоличност - Не можете да публикувате лична и поверителна информация на други хора. Всеки обмен на лична информация, необходим за завършване на услуга, трябва да бъде предоставен в Страницата за поръчки. По-нататък продавачите потвърждават, че каквато и информация да получат от Купувача, която не е публично достояние, няма да се използва за каквато и да е друга цел освен за предаването на произведението на Купувача. Всички потребители, които се ангажират и комуникират извън mJOBS, няма да бъдат защитени от нашите Условия за ползване.

Автентичен профил в mJOBS - не можете да създавате фалшива самоличност в mJOBS, да представяте погрешно вашата самоличност, да създавате профил в mJOBS за някой, различен от вас (реално лице), или да използвате или да се опитвате да използвате акаунт или информация на друг потребител; Информацията в профила ви, включително вашето описание, умения, местоположение и т.н., макар и да може да бъде запазена в анонимност, трябва да бъде точна и пълна и да не е подвеждаща, незаконна, обидна или вредна по друг начин. mJOBS си запазва правото да изисква от потребителите да преминат през процес на проверка, за да използват Сайта (независимо дали чрез използване на лични документи, телефон, камера и т.н.).

Искове за интелектуална собственост - mJOBS ще отговори на ясни и пълни известия за предполагаемо нарушение на авторски права или търговска марка и/или нарушаване на Общите условия на трета страна. Нашите процедури за искове за интелектуална собственост могат да бъдат прегледани тук.

Измама / незаконна употреба - не можете да използвате mJBOS за незаконни цели или за извършване на незаконни дейности.


ЗЛОУПОТРЕБА И СПАМ

Множество акаунти - За да се предотвратят измами и злоупотреби, потребителите са ограничени до един активен акаунт. Всеки допълнителен акаунт, решен да бъде създаден, за да заобикаля насоките, да насърчава конкурентни предимства или да заблуждава общността mJOBS, ще бъде деактивиран. Масовото създаване на акаунт може да доведе до деактивиране на всички свързани акаунти. Забележка: всяко нарушение на Общите условия на mJOBS е причина за постоянно спиране на всички акаунти.


Целенасочена злоупотреба
- Ние не толерираме потребители, които извършват целенасочена злоупотреба или тормоз спрямо други потребители на mJOBS. Това включва създаване на нови множество акаунти за тормоз на членовете чрез нашата система за съобщения или поръчки.

Продажба на акаунти - не можете да купувате или продавате акаунти в mJOBS.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Продавачите трябва да осъзнаят, че може да е необходимо Купувачите да разкриват определена поверителна информация, която да се използва от Продавачите с цел доставяне на поръчаната работа, и да защитават такава поверителна информация от неразрешено използване и разкриване. Поради това Продавачите се съгласяват да третират всяка информация, получена от Купувачите, като изключително чувствителен, строго секретен и класифициран материал. Без да се отклоняват от общото на горното, Продавачите изрично се съгласяват да

 • поддържат цялата такава информация в строга поверителност;
 • да не разкрива информацията на трети страни;
 • да не използва информацията за каквито и да било цели, освен за доставяне на поръчаната работа;
 • да не копира или възпроизвежда никоя от информацията без разрешението на Купувача.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

mJOBS си запазва правото да задържа всеки акаунт или да деактивира окончателно акаунти поради нарушаване на настоящите Общи условия или поради незаконно или неподходящо използване на Сайта или услугите.

Нарушаването на Общите условия на mJOBS може да доведе до деактивиране на вашия акаунт за постоянно.

Потребителите с деактивирани акаунти няма да могат да продават или купуват в mJOBS.

Потребителите, които са нарушили нашите Общи условия и са с забранен акаунт, могат да се свържат с екипа ни за поддръжка на клиенти за повече информация относно нарушението и състоянието на акаунта.

Потребителите трябва да могат да проверяват собствеността на акаунта си чрез Поддръжка на клиенти, като предоставят материали, които доказват собствеността върху този акаунт.

mJOBS може да прави промени в своите Условия за ползване от време на време. Когато тези промени бъдат направени, mJOBS ще направи ново копие на Общите условия, достъпно на тази страница.

Разбирате и се съгласявате, че ако използвате mJOBS след датата, на която са се променили Общите условия, mJOBS ще третира използването ви като приемане на актуализираните Общи условия.

ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ

Създадено от потребителите съдържание („ГПС“) се отнася до съдържанието, добавено от потребителите, за разлика от съдържанието, създадено от сайта. Цялото съдържание, качено на mJOBS от нашите потребители (купувачи и продавачи), е генерирано от потребители съдържание. mJOBS не проверява каченото/създаденото от потребителя съдържание за целесъобразност, нарушения на авторски права, търговски марки, други права или нарушения и потребителят, който качва/създава такова съдържание, носи пълната отговорност за това и за последиците от използването, разкриването, съхраняването или предаването му. Като качвате или създавате съдържание на платформата mJOBS, вие заявявате и гарантирате, че притежавате или сте получили всички права, лицензи, съгласия, разрешения, правомощия и/или правомощия, необходими за използване и/или качване на такова съдържание, и че съдържанието или използването му в Сайта не нарушава или не:

 • нарушава или нарушава каквато и да е интелектуална собственост, собственост или поверителност, защита на данните или права на публичност на трета страна;
 • нарушават всички приложими закони, разпоредби и конвенции;
 • и/или нарушавате някоя от политиките и/или условията на услугата на вашата или на трета страна. Каним всички да докладват за нарушения, заедно с доказателство за собственост, както е подходящо. Съобщеното нарушаващо съдържание може да бъде премахнато или деактивирано.

Освен това mJOBS не носи отговорност за съдържанието, качеството или нивото на услугата, предоставяна от Продавачите (дори ако са продавачи от 2 ниво, Най-високо оценени продавачи, предлагащи промотирани услуги или по друг начин). Ние не предоставяме гаранция по отношение на услугите, тяхната доставка, всякакви комуникации между купувачи и продавачи. Ние насърчаваме потребителите да се възползват от нашата рейтингова система, нашата общност и здравия разум при избора на подходящи услуги.

Предлагайки услуга, продавачът се задължава да има достатъчно разрешения, права и/или лицензи за предоставяне, продажба или препродажба на услугата, която се предлага на mJOBS. Продавачите, които рекламират онлайн своята услуга, трябва да спазват законите и условията за обслужване на рекламната платформа или съответния уебсайт, използван за реклама. Ако не го направите, това може да доведе до премахване на услугата, както е приложимо, и може да доведе до спиране на акаунта на Продавача.

За конкретни условия, свързани с правата върху интелектуалната собственост и за докладване на искове за нарушаване на авторски права или нарушаване на търговска марка - моля, вижте нашата Политика за искове за интелектуална собственост, която е неразделна част от настоящите Общи условия. Имайте предвид, че нашата политика е при подходящи обстоятелства да деактивираме и/или прекратим акаунтите на потребители, които са повторни нарушители.