Последна актуализация: 14 септември 2020 г.mJOBS.bg – MicroJOBS („Ние“ или „mJOBS“) се ангажират да защитават и зачитат вашата поверителност.Тази декларация за поверителност (заедно с нашите условия и всички други политики, посочени в нея) обяснява каква информация събираме за Вас, какво и как използваме тази информация, законната основа, на която се използва тази информация и на кого предоставяме тази информация. Тя също така определя Вашите права и нашите задължения във връзка с Вашата информация и с кого можете да се свържете за повече информация или запитвания.За кого се отнася тази декларация за поверителност и какво обхваща


Тази декларация за поверителност определя как ще събираме, обработваме, съхраняваме и защитаваме информацията за Вас, когато предоставяме услуги на Вас или нашите клиенти или извършваме други дейности, които са част от работата на нашия бизнес.

Тази декларация за поверителност също така съдържа информация кога споделяме Вашата лична информация с други членове на нашата група и други трети страни (например трети страни, извършващи дейности за надлежна проверка от наше име).

В тази декларация за поверителност Вашата информация понякога се нарича „лични данни“ или „лична информация“. Понякога можем колективно да се позоваваме на обработката, събирането, защитата и съхраняването на Вашата лична информация като „обработка“ на такава лична информация.

 

Деца


Разбираме значението на защитата на личния живот на децата. Нашият уебсайт не е създаден или умишлено насочен към деца. Нашата политика не е да събираме или съхраняваме информация за деца умишлено.


 

Каква информация събираме


Ние можем да събираме и обработваме лични данни за Вас, защото Вие ни ги предоставяте, защото други хора ни ги предоставят (например доставчици на услуги от трети страни, които използваме за подпомагане на работата ни) или защото са публично достъпни.


Личните данни, които събираме или получаваме, могат да включват: Вашето име; възраст; дата на раждане; пол; имейл адрес; домашен адрес; държава на пребиваване; начин на живот и социални обстоятелства (например Вашите забавления); подробности за заетостта и образованието (например организацията, в която работите, длъжността Ви и данните Ви за образование); вашия IP адрес; тип и език на Вашия браузър; Вашите времена за достъп; подробности за жалбите; подробности за това как използвате нашите продукти и услуги; подробности за това как искате да взаимодействате с нас и друга подобна информация.

 1. Ако ни предоставите информация, като попълните формуляри на нашия уебсайт. Това може да включва информация, предоставена по време на регистрация, абониране за която и да е от нашите услуги, публикуване на материали, изпращане на съобщения и публикуване, даване на рецензии, извършване или получаване на плащания чрез Вашия потребителски акаунт в mJOBS или заявяване на допълнителни услуги.
 2. Подробности за транзакции и проекти, които извършвате чрез нашия уебсайт.
 3. Може да Ви помолим за информация, когато докладвате за проблем или притеснение или имаме или получим жалба или запитване за вас (независимо дали е повдигнат официален спор или не).
 4. Може да ви помолим за информация, когато докладвате за проблем или притеснение или имаме или получим жалба или запитване за вас (независимо дали е повдигнат официален спор или не).
 5. Можем да водим протокол за кореспонденция между вас и нас.
 6. Може да ви помолим да попълните анкети, които използваме за изследователски цели, въпреки че не е нужно да отговаряте на тях.
 7. Подробности за съобщенията, които изпращате и получавате, включително без ограничение, когато сте изпратили или получили съобщение и съдържанието на това съобщение. Съобщенията не са частни и не са поверителни.

Можем да събираме и обработваме лични данни за вас от други източници, както следва:


 1. Ние можем да събираме или получаваме лични данни от Вас, защото наблюдаваме или правим изводи, че данните за Вас от проектите, които предприемате, или начина, по който взаимодействате с нас или други. Например, за да подобрим Вашето преживяване, когато използвате нашия уебсайт и да гарантираме, че той функционира ефективно, ние (или нашите доставчици на услуги) можем да използваме бисквитки (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя) и уеб маяци, които могат да събират лични данни. Допълнителна информация за това как използваме бисквитки и други технологии за проследяване и как можете да ги контролирате можете да намерите в нашето Известие за бисквитки.
 2. Понякога допълваме информацията, която предоставяте, с информация, получена от трети страни. Например агенции за кредитни справки, доставчици на информация за търсене, PayPal, други компании (при спазване на техните политики за поверителност и приложимото законодателство) и от други акаунти имаме основание да вярваме, че контролирате (независимо дали частично или изцяло).
 3. Когато ни се предоставят лични данни за Вас от трета страна, като доставчик на услуги, ние предприемаме стъпки, за да гарантираме, че тази трета страна е спазила законите и разпоредбите за поверителност, свързани с тази информация; това може да включва, например, че третата страна Ви е предоставила известие за събирането (и други въпроси) и е получила необходимото съгласие (ако е приложимо), за да обработим тази информация, както е описано в тази декларация за поверителност. mJOBS.bg може да използва Вашите лични данни, за да събере обратна връзка относно Вашия опит, който може да имате с нашата платформа. Това помага на нашия бизнес да расте, като събира полезна информация от нашия краен потребител.

 

Данни за служителите


Ние събираме лични данни за нашите бъдещи, настоящи и бивши служители (включително условни работници, доставчици и стажанти), както следва: основна идентификационна информация, като Вашето име, длъжност, длъжност, професионална история, опит и подробности за договора.


За настоящите служители обикновено събираме в допълнение към горното:

 1. Подробна идентификационна информация, включително номера на паспорти, право на работна документация, личен имейл и / или пощенски адрес и държава на пребиваване.
 2. Данни за електронна идентификация (напр. Имейл адрес, информация за вход, номер на значка, онлайн идентификатори / бисквитки, регистрационни файлове, време за връзка).
 3. Информация за образование и заетост (напр. Възнаграждения, бонуси, информация за осигуровки и други обезщетения, дати на работа, информация за длъжността като длъжност, информация за посещаемост, включително, когато е уместно, болест или отсъствия по медицински или други причини, езикови умения и подробности за образованието, пенсии информация, включително права и информация за набиране, включително заявления за работа, автобиографии, история на работата и препоръки.
 4. Финансова информация (напр. Данни за банкова сметка и информация, свързана с данъци)
 5. Национален регистрационен номер, номер на социално осигуряване или местен еквивалент
 6. В някои случаи личните данни, които събираме, могат също да включват така наречените „чувствителни“ или „специални категории“ лични данни, като например подробности за Вашите: хранителни изисквания, здраве (например, така че да можем да направим разумно настаняване за Вас в нашите сгради, продукти и услуги) и сексуална ориентация (например ако ни предоставите подробности за вашия съпруг или партньор).
 7. Видовете лични данни и специалните категории лични данни, които събираме, могат да варират в зависимост от естеството на услугите, които Ви предоставяме. В някои редки случаи може да съберем и други специални категории лични данни за Вас, защото Вие ги предоставяте доброволно или ние сме длъжни да ги съберем в резултат на наложени ни законови изисквания.

 

Използване на лични данни


Ние ще използваме Вашите лични данни за изпълнение на Вашите искания и ще искаме само данни, които са адекватни, подходящи и не са прекомерни за тези цели. Когато Ви изпращаме информация за каквато и да е цел, тя може да бъде изпратена по имейл или по пощата. Когато Ви молим за лични данни, това може да включва следните цели:


 1. Може да се свържем с Вас от време на време, за да Ви информираме за нови продукти и услуги, които ще предоставяме;
 2. Може да Ви изпращаме редовни актуализации по въпроси, които смятаме, че ще Ви интересуват;
 3. Може да Ви изпратим поискана информация за нашите продукти и услуги;
 4. Може да използваме Вашите лични данни за маркетингови цели и пазарни проучвания;
 5. Може да използваме Вашите лични данни вътрешно, за да Ви предоставим услугите, предлагани от нас чрез този уебсайт, да администрираме този уебсайт и да си помогнем да подобрим нашите услуги.
 6. Може да използваме Вашите лични данни за управление и предоставяне на информация на трети страни доставчици на услуги (напр. Доставчици на услуги за надлежна проверка или с цел подкрепа на нашите информационни технологии) и нашите филиали.
 7. Може да използваме Вашите лични данни, за да Ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да го направите;
 8. Може да използваме Вашите лични данни, за да Ви уведомим за промени в нашите услуги, условия и правила, политики или уебсайт.
 9. Може да използваме Вашите лични данни за управление на риска или за разследване, откриване, предотвратяване и / или отстраняване на измами, съмнения за измама или други потенциално незаконни или забранени дейности.
 10. Може да използваме Вашите лични данни съгласно приложимите законови или регулаторни изисквания или да отговаряме на искания и съобщения от компетентни органи (включително съдилища и трибунали).
 11. Може да използваме Вашите лични данни за услугите, които получаваме от нашите професионални съветници, като адвокати, счетоводители и консултанти.
 12. Може да използваме Вашите лични данни за защита на нашите права, тези на нашите клиенти или за защита на нашите партньори.

Нито една от информацията, която искаме от Вас, не е задължителна. Когато обаче такава информация не ни бъде предоставена, mJOBS.bg може да не е в състояние да идентифицира, защити или върне Вашите пари или активи.

 

Правното основание, което използваме за обработка на лична информация


Нямаме право да обработваме лична информация, ако нямаме валидно правно основание. Следователно ние ще обработваме Вашата лична информация само за целите, посочени по-горе:


 • поради нашите законни интереси при извършване на дейности, които са част от функционирането на нашия бизнес;
 • поради нашите законни интереси в ефективното и законно функциониране на нашия бизнес, стига тези интереси да не са по-големи от Вашите интереси или основни права и свободи;
 • поради законовите и регулаторни задължения, на които се подчиняваме, като например водене на записи за данъчни цели или предоставяне на информация на публичен орган или правоприлагащ орган;
 • защото информацията е необходима за извършване на дейностите, които са част от работата на нашия бизнес (напр. Обработката е необходима за изпълнение на договорните ни задължения към вас).

Примери за „законните интереси“, посочени по-горе, са:


 1. да се възползваме от рентабилни услуги (например можем да изберем да използваме определени ИТ платформи, предлагани от доставчици);
 2. за проверка на точността на информацията, предоставена от трета страна;
 3. за предотвратяване на измами или престъпна дейност;
 4. да гарантираме сигурността на нашите ИТ системи, архитектура и мрежи и на нашите физически помещения;
 5. да упражняваме правата си и нашата свобода да правим бизнес и право на собственост.

Доколкото обработваме всякакви чувствителни лични данни, свързани с Вас, за някоя от горепосочените цели, ние ще го направим, защото: (1) обработката е необходима за изпълнение на задълженията ни по закона за заетостта, социалното осигуряване или социалната защита; (2) обработката е необходима за установяване, упражняване или защита на правни искове; или (3) сте направили данните явно публични.

 

Отписване


Можем от време на време да Ви изпращаме имейл или да публикуваме информация, за да Ви информираме за другите ни подобни продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас. Ако не желаете да получавате имейли или публикации от нас за тези цели или ако искате да бъдете премахнати от нашия електронен пощенски списък, можете да изберете „отписване“ от някой от маркетинговите имейли, които изпращаме, или алтернативно да се свържете с нас.


 

Анонимни данни, събрани чрез този уебсайт


В допълнение към информацията, която събираме, както е описано по-горе, ние използваме технология за събиране на анонимна информация за използването на нашия уебсайт. Например нашият уеб сървър автоматично регистрира кои страници от нашия уебсайт преглеждат посетителите ни, техните IP адреси и кои уеб браузъри използват нашите посетители. Тази технология не Ви идентифицира лично, а просто ни дава възможност да съставяме статистика за нашите посетители и тяхното използване на нашия уебсайт.


Нашият уебсайт съдържа хипервръзки към други страници на нашия уебсайт. Можем да използваме технология, за да проследим колко често се използват тези връзки и кои страници на нашия уебсайт нашите посетители избират да разглеждат. Отново тази технология не Ви идентифицира лично – тя просто ни позволява да съставяме статистика за използването на тези хипервръзки.

 

Връзки към други уебсайтове


Този уебсайт може да съдържа хипервръзки към уебсайтове, които не се управляват от нас. Тези хипервръзки са предоставени само за справка и за удобство и не означават никакво одобрение на дейностите на тези уебсайтове на трети страни или каквато и да е асоциация с техните оператори. Ние не контролираме тези уебсайтове и не носим отговорност за техните данни или практики за поверителност. Призоваваме Ви да прегледате всяка политика за поверителност, публикувана на който и да е сайт, който посещавате, преди да използвате сайта или да предоставите лични данни за себе си.


 

Бисквитки


За да съберем анонимните данни, описани в предходния параграф, можем да използваме временни „бисквитки“ и подобни технологии (например уеб маяци, пиксели, рекламни маркери и идентификатори на устройства), за да разпознаем Вас и / или Вашите устройства, които остават в файла с бисквитки на Вашия браузър, докато браузърът не бъде затворен. Например използваме Google Analytics, за да ни помогне да вземем и анализираме информация за посетителите, като например използването на браузъра и новите номера на посетителите. Използваме информацията, за да съставяме отчети и да ни помагаме да подобряваме уебсайта. Бисквитките събират информация в анонимна форма, включително броя на посетителите на уебсайта и блога, откъдето посетителите са дошли в уебсайта и страниците, които са посетили. Моля, обърнете внимание, че имената на бисквитки, пиксели и други технологии могат да се променят с течение на времето.


Самите бисквитки не могат да се използват за откриване на самоличността на потребителя. Бисквитката е малка информация, която се изпраща до Вашия браузър и се съхранява на твърдия диск на Вашия компютър. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите бисквитка. Това Ви позволява да решите дали искате да го приемете или не. Също така използваме вашия IP адрес, за да помогнем при диагностицирането на проблеми с нашия сървър и за администриране на нашия уебсайт. IP адресът е цифров код, който идентифицира Вашия компютър в мрежа или в този случай интернет. Вашият IP адрес също се използва за събиране на широка демографска информация. „Бисквитките“ са полезни, защото позволяват на уебсайт да разпознава устройството, предпочитанията на потребителя и като цяло спомагат за подобряване на вашето онлайн изживяване.

Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате, че можем да поставим бисквитки на Вашето устройство. Ако искате да ограничите или блокирате някакви бисквитки, трябва да направите това чрез настройките на уеб браузъра за всеки браузър, който използвате, и на всяко устройство, което използвате за достъп до интернет. Моля, имайте предвид, че някои области на нашия уебсайт може да не функционират, ако Вашият уеб браузър не приема бисквитки. Можете обаче да разрешите бисквитките от конкретни уебсайтове, като ги направите „доверени уебсайтове“ във Вашия уеб браузър. Функцията “Помощ” във Вашия уеб браузър трябва да ви каже как да направите тези промени.


Разберете как да управлявате бисквитките в популярни браузъри:


Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer

За да намерите информация, свързана с други браузъри, моля, посетете уеб сайта на разработчика на браузъра.

 

Социална медия


Нашият уебсайт може също да съдържа плъгини и други функции, които интегрират платформи за социални медии в нашия уебсайт, за да можем да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за Вас като потребител. Ще можете да ги активирате ръчно. Ако го направите, компаниите от трети страни, които оперират тези платформи, може да са в състояние да Ви идентифицират, те могат да определят как използвате този уебсайт и да свържат и съхраняват тази информация с Вашия профил в социалните медии. Моля, консултирайте се с политиките за защита на данните на тези социални медийни платформи, за да разберете какво ще правят с Вашите лични данни. Ако активирате тези приставки и други функции, ще го направите на свой собствен риск, тъй като ние нямаме никакво влияние върху събраните данни и операцията по обработка на данни, нито сме наясно с пълния обхват на събирането на данни, целите и периоди на съхранение.


 

Разкриване на Вашите лични данни


Във връзка с една или повече от целите, посочени в раздела „Използване на лични данни“ по-горе, ние можем да разкрием подробности за Вас на: нашите филиали; трети страни, които предоставят услуги на нас и / или нашите филиали, като нашите адвокати; компетентни органи (включително съдилища и надзорни или други органи); Вашите съветници или, когато е приложимо, Вашият работодател; агенции за кредитни справки или други организации, които ни помагат да вземаме решения и да намаляваме случаите на измами; и други трети страни, които разумно изискват достъп до лични данни, свързани с Вас, за една или повече от целите, посочени в раздела „Използване на лични данни“ по-горе.


Когато сте избрали да свържете своя mJOBS акаунт с Вашия Facebook или Google акаунт, ние можем да споделяме, разкриваме и прехвърляме лични данни към Facebook или Google, според случая. Това разрешение ще бъде поискано, когато свържете акаунтите си. Ако сте дали това разрешение, можете да деактивирате тази функция по всяко време, като промените настройките на акаунта си във Facebook, Google или mJOBS.bg (според случая).

Когато е целесъобразно, преди да разкрием лични данни на трета страна, ние по договор изискваме от третата страна да вземе адекватни предпазни мерки за защита на тези данни и за спазване на приложимото законодателство.

Когато сте дали съгласието си, ние също можем да споделим Вашите лични данни с други компании от нашата група от компании, които могат да се свържат с Вас относно техните продукти или услуги, които могат да Ви интересуват.

 

Защита на личните Ви данни


Целият персонал на mJOBS.bg, който има достъп до лична информация, трябва да спазва вътрешните правила и процеси във връзка с обработката на лични данни, за да ги защити и да гарантира поверителността на такава информация.


Също така сме внедрили адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу неразрешено, случайно или незаконно унищожаване, загуба, изменение, злоупотреба, разкриване или достъп и срещу всички други незаконни форми на обработка. Тези мерки за сигурност са приложени, като се вземат предвид състоянието на техниката, тяхната цена на внедряване, рисковете, произтичащи от обработката и естеството на личната информация, с особено внимание към чувствителната информация.

Въпреки, че използваме подходящи мерки за сигурност, след като получим Вашите лични данни, предаването на данни през интернет (включително по електронна поща) никога не е напълно сигурно. Ние се стремим да защитим личните данни, но не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани на нас или от нас.

 

Колко дълго съхраняваме вашата информация


Ние ще съхраняваме Вашите лични данни в нашите системи за най-дългия от следните периоди: (1) толкова дълго, колкото е необходимо за съответната дейност (което обикновено е 7 години); (2) всеки период на съхранение, който се изисква от закона или наредбата; или (3) края на периода, в който могат да възникнат съдебни спорове или разследвания по отношение на нашите дейности.


 

Вашите права


Вие имате различни права във връзка с личните си данни. По-специално имате право да:


 1. поискате копие от личните данни, които съхраняваме за Вас
 2. поискате да актуализираме личните данни, които съхраняваме за Вас, или да коригираме такива лични данни, които смятате за неверни или непълни
 3. поискате да изтрием лични данни, които съхраняваме за Вас, или да ограничим начина, по който използваме такива лични данни
 4. възразите срещу нашата обработка на Вашите лични данни
 5. поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни;

За да упражните някое от Вашите права или ако имате някакви други въпроси относно използването на личните Ви данни, моля, свържете се с нас на info@mjobs.bg

 

Право на оплакване


Ако сте недоволни от начина, по който обработвахме Вашата лична информация или някакво запитване за поверителност или искане, което сте повдигнали при нас, Вие също имате право да подадете жалба до орган за защита на данните в мястото, където живеете или работите, или на мястото, където сте мислите, че е възникнал проблем във връзка с Вашите данни.


Промени в нашата декларация за поверителност


Можем да модифицираме или изменяме тази декларация за поверителност от време на време.


За да Ви уведомим, когато правим промени в тази декларация за поверителност, ние ще променим датата на преразглеждане в края на тази страница. Новата модифицирана или изменена декларация за поверителност ще се прилага от тази дата на ревизия. Затова Ви препоръчваме периодично да преглеждате това изявление, за да бъдете информирани за това как защитаваме Вашата информация.


Контакт


 

Ако имате някакви въпроси, коментари или искания относно тази декларация за поверителност, свържете се с нас.