Целта на предложените промени е по-добра защита на личните данниКодът по Булстат на физическите лица, упраж&#...