Вече ви запознахме в първата част с основните моменти, различаващи свободна професия, ЕТ и ЕООД. Нека сега разгледаме малко по-подробно положителните и отрицателните моменти.

За по-обобщен вид ще ни помогне следната таблица:


Кои са ключовите моменти?

  • Отговорността, която носиш пред кредиторите след регистрацията си като свободна професия и ЕТ, е пълна. Ти продължаваш да си физическо лице. Но след регистрацията си като юридическо лице ЕООД, като собственик носиш отговорност само до размера на капитала си.
  • Ще ти се признават разходите, които направиш, само ако си ЕТ или ЕООД, и то в пълен размер. Колкото по-големи разходи, толкова по-ниски данъци. А при свободната професия ползваш за намаляване на дължимите вноски към държавата само 25% от получените си доходи.
  • Но пък ако си свободна професия, не си длъжен да си купуваш касов апарат.
  • Винаги можеш да издаваш фактури.
  • И в трите случая си самоосигуряващо се лице. Като управител на ЕООД може да предпочетеш да се осигуряваш като управител по договор за управление. Тук осигуряването е по-различно и ще го разгледаме допълнително към статията ни за трудовите възнаграждения.
  • Ако сега започваш дейност и си самоосигуряващо се лице, можеш да избереш как да се осигуряваш – на минималния осигурителен доход (за 2020г.-610лв) или на реално получената от теб сума. Когато се осигуряваш на минимума, но си получил по-висока сума за годината, с годишната данъчна декларация ще трябва да довнесеш останалата част.
  • Но ако си ЕООД, ти можеш да ползваш всички разходи, които правиш за своята дейност и да си изплатиш само остатъка под формата на възнаграждение, което ще облагаш. А можеш да решиш да си изплатиш по-ниска или по-висока сума, защото приходите на фирмата са различни от твоите доходи.
  • При свободната професия и при ЕТ е възможно да попадаш в обхвата на дейностите, които се облагат с патентен данък. Този данък не се дължи, ако оборотът ти за предходната година надвишава 50 хил.лв. и ако си регистриран по ЗДДС. За повече информация за дейностите и сроковете за внасяне на патентен данък: https://www.minfin.bg/bg/785
  • По закон не си длъжен да водиш счетоводство, ако си свободна професия. Счетоводител може да ти помогне с попълването на годишната данъчна декларация.
  • Но не забравяй, ако си свободна професия, че си длъжен да подаваш декларации за осигуряването си, както и за получените си доходи.

В този материал ние не можем да сме изчерпателни и да изброим всички особености около горните форми за осъществяване на дейност.


Надяваме се да сме били полезни и да сме помогнали за вашия избор!